Your search returned 18 results. Subscribe to this search

|
1. Book Yamang Filipino 3 : batayan at sanayang aklat sa Filipino / Sheryl D. Antonio, Evangeline M. Dallo, mga may-akda ; Emilia L. Banlaygas, Eleanor D. Antonio, mga may-akda /koordineytor.

by Antonio, Sheryl D | Dallo, Evangeline M | Banlaygas, Emilia L | Antonio, Eleanor D.

Publisher: Manila : Rex Book Store, 2015
2. Book Yamang Filipino 4 : batayan at sanayang aklat sa Filipino / Sheryl D. Antonio, Evangeline M. Dallo, mga may-akda ; Emilia L. Banlaygas, Eleanor D. Antonio, mga May akda/koordineytor.

by Antonio, Sheryl D | Dallo, Evangeline M | Banlaygas, Emilia L | Antonio, Eleanor D.

Publisher: Manila : Rex Book Store, 2015
3. Book Kayamanan 5 : batayang kagamitang pampagtuturo / Eleanor D. Antonio, Emilia L. Banlaygas, Evangeline M. Dallo.

by Antonio, Eleanor D | Banlaygas, Emilia L | Dallo, Evangeline M.

Publisher: Manila : Rex Book Store, [2015], c2015
4. Book Kayamanan : kasaysayan ng daigdig : batayang kagamitang pampagtuturo / Celia D. Soriano [and four others], mga may-akda.

by Soriano, Celia D | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Samson, Maria Carmelita B.

Publisher: Manila : Rex Book Store, 2015
5. Book Kayamanan : batayan at sanayang aklat sa araling panlipunan 6 / Eleanor D. Antonio, Emilia L. Banlaygas, Evangeline M. Dallo, mga may-akda.

by Antonio, Eleanor D | Banlaygas, Emilia L | Dallo, Evangeline M.

Edition: Binagong ed.Publisher: Manila : Rex Book Store, [2015], c2015
6. Book Kayamanan : araling Asyano : batayan at sanayang aklat sa araling panlipunan / Maria Carmelita B. Samson [and four others], mga may-akda.

by Samson, Maria Carmelita B | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Soriano, Celia D.

Publisher: Manila : Rex Book Store, [2015], c2015
7. Book Kayamanan 5 : batayang kagamitang pampagtuturo / Eleanor D. Antonio, Emilia B. Banlaygas, Evangeline M. Dallo, mga may akda.

by Antonio, Eleanor D | Banlaygas, Emilia L | Dallo, Evangeline M.

Edition: Binagong Edisyon.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., [2017], c2017
8. Book Kayamanan 6 : batayang kagamitang pampagtuturo / Eleanor D. Antonio, Emilia B. Banlaygas, Evangeline M. Dallo, mga may akda.

by Antonio, Eleanor D | Banlaygas, Emilia L | Dallo, Evangeline M.

Edition: Binagong Edisyon.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., [2017], c2017
9. Book Turning points : world history : worktext in social studies / Celia D. Soriano, [and four others].

by Soriano, Celia D | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Samson, Maria Carmelita B.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., [2017], c2017
10. Book Turning points : Asian history : worktext in social studies / Maria Carmelita B. Samson, [and four others].

by Samson, Maria Carmelita B | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Soriano, Celia D.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Bookstore, Inc., [2017], c2017
11. Book Turning points : economics : worktext in social studies / Consuelo M. Imperial, [and four others].

by Imperial, Consuelo M | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Samson, Maria Carmelita B | Soriano, Celia D.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Bookstore, Inc., [2017], c2017
12. Book Turning points : contemporary issues : worktext in Social Studies / Eleanor D. Antonio [and four others].

by Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Samson, Maria Carmelita B | Soriano, Celia D.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., 2017
13. Book Turning points : contemporary issues : teacher's resource material / Eleanor D. Antonio [and four others].

by Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Samson, Maria Carmelita B | Soriano, Celia D.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., [2017], c2017
14. Book Turning points : Asian history : teacher's resource material / Maria Carmelita B. Samson, [and four others].

by Samson, Maria Carmelita B | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Soriano, Celia D.

Edition: Revised Edition.Publisher: Manila : Rex Bookstore, Inc., [2017], c2017
15. Book Kayamanan : kasaysayan ng daigdig : batayang kagamitang pampagtuturo / Celia D. Soriano [and four others], mga may-akda.

by Soriano, Celia D | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Imperial, Consuelo M | Samson, Maria Carmelita B.

Edition: Binagong Edisyon.Publisher: Manila : Rex Book Store, Inc., [2017], c2017
16. Book Yamang Filipino 4 : batayan at sanayang aklat sa Filipino / Sheryl D. Antonio, Evangeline M. Dallo, mga may-akda ; Emilia L. Banlaygas, Eleanor D. Antonio, mga may-akda/koordineytor.

by Antonio, Sheryl D | Dallo, Evangeline M | Banlaygas, Emilia L | Antonio, Eleanor D.

Edition: Binagong Edisyon.Publisher: Manila : Rex Book Store, 2017
17. Book Kayamanan 5 : batayan at sanayang aklat sa araling panlipunan / Eleanor D. Antonio, Emilia L. Banlaygas, Evangeline M. Dallo.

by Antonio, Eleanor D | Banlaygas, Emilia L | Dallo, Evangeline M.

Publisher: Manila : Rex Book Store, [2015], c2015
18. Kayamanan ; ekonomiks :batayan at sanayang aklat sa araling panlipunan / Consuelo M. Imperial [and 4 others], mga may-akda.

by Imperial, Consuelo M | Antonio, Eleanor D | Dallo, Evangeline M | Samson, Maria Carmelita B | Soriano, Celia D.

Publisher: Manila : REX Book Store, [2015], c2015