Your search returned 7 results. Subscribe to this search

|
1. Book Ama ng pambansang wika at kasaysayan ng Pilipinas 1898-1908 : [Kapulongan ng Wikang Tagalog] Setyiembre 1903 [Associacion - Historia de Filipinas] 1 Abril 1905 - 1916 / isinulat ni Danilo Igano Gregorio.

by Gregorio, Danilo Igano.

Copyright date: c2015.
2. Book Ang paglilingkod-bayan sa kasagsagan ng manga digmaan 1898-1908 : utak ng pagkakatatag ng ugnayang panloob at pamahalaang bayan ; Ama ng kapisanan ng mga manananggol na Pilipino [Colegio de Abogados de Manila] 1899 ; edukasyong pambatas, katarungan pangkapaslangan at aghan sa kapaslangan ng Pilipinas [Escuela de Derecho de Manila] 1900 / isinulat ni Danilo Igano Gregorio.

by Gregorio, Danilo Igano.

Copyright date: c2015.
3. Book Ang talambuhay ni Felipe, ang isla Filipina at ang bagong Espania 4 Abril 1896-13 Agosto 1989 : ang una at nag-iisang aklat ng talambuhay ni Felipe G. Calderon sa wikang Tagalog makalipas ang sandaan at anim na taon, ang kanyang dakilang kasulatan na [Mis Memoires Sobre la Revolucion Filipina] 1907-2014 / isinulat ni Danilo Igano Gregorio.

by Gregorio, Danilo Igano.

Copyright date: c2015.
4. Book Business administration law : compilation on negotiable instrument law, marine insurance, transportation law, Carriage of Good by the Sea Act, air transportation jurisprudence, airport communications system with fire fightng technology, marine accident investigation, warehouse receipt, salvage laws and other related special laws / by Danilo Igano Gregorio.

by Gregorio, Danilo Igano.

Edition: 4th Special ed.Copyright date: c2015.
5. Book Defensive general and criminology : with preventive management approach against drug dependency ; alcoholism; sexual offenses; gambling and other vice control in South East Asia (The pioneering book in defensive psychology for international studies) / by Danilo Igano Gregorio.

by Gregorio, Danilo Igano.

Edition: 4th Special ed.Copyright date: c2015.
6. Book Felipe Isidro G. Calderon : ama ng saligang batas sa Timog Silangan at utak ng Unang Republika sa Asya / isinulat ni Dani.

by Gregorio, Danilo Igano.

Copyright date: c2015.
7. Book Jail management and penal administration standard : (for criminal justice and law student, jailers, correctional officers, instructor, criminal justice attorney and practicing criminologist/penologist) / by Danilo Igano Gregorio, BSCr, LL.B, MSCJA, (Prison Evangelist/ Penologist).

by Gregorio, Danilo Igano.

Edition: Fourth Edition 2015.Copyright date: c2015.