Khan, Ez. Ka'el: sump? dulang may isang yugto /

Khan, Ez. Ka'el: sump? dulang may isang yugto / Ez Khan. - Manila : Francis G. Delgado, [2023],?2023.


Filipino drama.

PL6058.9.K53

899.2112