Aksyon: dagli ng mga eksenang buhay / introduksyon : Jime Libiran at Ralston Jover ; disenyo ng pabalat : Valentino Nool, Jr. - Cavite: 7 Eyes Productions, OPC, [2020]. - 190 pages ; 21 cm

9786219617352


Motion picture plays, Filipino.

PL6058.7

899.211203