Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881.

Pagkakasala at kaparusahan / Fyodor Dostoyevsky ; bagong salin mula sa orihinal na Ruso ni Herman Manalo Bognot. - Quezon City : Sentro ng Wikang Filipino- UP Diliman, [2020], c2020.


Filipino fiction--Translations from Russian.
Russian fction--Translations into Filipino.
Murder--Fiction.
Crime--Psychological aspects--Fiction.


Russia (Federation)--St. Petersburg--Fiction.

PG3327.F55

899.2113