Lumen, Al Joseph A.

Ako at ang panahon atbpng hindi ma-chika sa personal / Al Joseph A. Lumen. - Tanza, Cavite : 7 Eyes Productions, OPC, [2019]. - 248 pages ; 21 cm

978-621-96173-8-3 (paperback)


Short stories, Filipino.

PL6058.9.L86

899.211301