Mula sa Iyo ang lahat muli kong handog sa iyo.

Mula sa Iyo ang lahat muli kong handog sa iyo. - 3rd ed. - [Place of publication not indicated] : [publisher not indicated], [2013]. - 20 pages ; 30 cm

pb/bp Donation


Scores (Music)
Gospel music.

M2198

780.26