Buban, Raquel Sison-

Baybayin : paglalayag sa wika at pagbasa : batayang kagamitang pampagtuturo 4 / Raquel Sison-Buban, may-akda ; Maria Wevenia Ricohermoso, koordineytor. - Manila : Rex Book Store, Inc., 2015. - xliv, 185 pages ; 26 cm - RBS serye sa Filipino. .

"Seamless K to 12" --Cover.

9789712370212 (paperback)


Filipino language--Study and teaching (Elementary)

PL6055

499.21107