Dayo, Benjamin.

Baybayin : paglalayag sa wika at pagbasa : batayan at sanayang aklat sa Filipino 5 / Benjamin Dayo, may-akda ; Maria Wevenia Ricohermoso, koordineytor. - Manila : Rex Book Store, 2015. - xvi, 404 pages : color illustrations ; 28 cm - RBS serye sa Filipino. .

"Seamless K to 12 : curriculum aligned + Standards-Based Assesment"-- cover.

9789712370236 (paperback)


Filipino langauge --Study and teaching (Elementary)

PL6055

499.21107